Франклин БГ аудио


Франклин можеше да брои през две и да си завързва обувките. Знаеше дните от седмицата, месеците в годината и празниците през всеки сезон. Франклин знаеше, че днес е 31 октомври - денят на Вси Светии.
БГ аудио - да.
Продължителност на анимацията: 10 минути и 14 секунди.